Prawo do odstąpienia od umowy

Każdy Klient będący konsumentem, zgodnie z prawem, ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia wskazana przez Klienta, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie Towaru.

Jak skorzystać z prawa odstąpienia

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy za pomocą jednoznacznego oświadczenia (na przykład, list wysłany pocztą elektroniczną). Można skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Informacje o sposobie i terminie odstąpienia od umowy, wraz z wzorem formularza odstąpienia, są dostępne na stronie internetowej sklepu.

Adres do korespondencji w sprawie odstąpienia od umowy:

E-mail: sklep@stadionowioprawcy.net

Adres pocztowy: Maciej Muszyński, ul. Kajetana Koźmiana 36, 20-429 Lublin

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy płatność, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji.

Klient jest zobowiązany odesłać lub przekazać nam Towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował nas o odstąpieniu od umowy.

Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

Wyszukaj (0)

Back to Top
Produkt został dodany do Twojego koszyka